O FIRMIE            ZAKRES DZIAŁALNOŚCI            KONTAKT
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:
Wycena nieruchomości - wykonujemy ją dla potrzeb sprzedaży nieruchomości, prywatyzacji, uwłaszczenia i wywłaszczenia, zabezpieczenia hipotecznego kredytów bankowych, ubezpieczenia nieruchomości, opłaty od spadków i darowizn, przeprowadzamy także wycenę środków trwałych, oraz szacujemy cenę przyszłej wartości nieruchomośi (po zakończeniu trwających oraz planowanych inwestycji).

Nadzór budowlany - prowadzimy nadzory inwestorskie i pełnimy funkcję inwestora powierniczego w realizacji zadań inwestycyjno-remontowych.

Audyty inwestycji - wykonujemy i weryfikujemy kosztorysy nakładcze, ofertowe i powykonawcze w następujących branżach: budowlanej, elektrycznej, instalacyjnej i montażu technologicznego oraz zabezpieczeń na wpływy eksploatacji górniczej.
Wycenę każdorazowo wykonują rzeczoznawcy z uprawnieniami nadanymi przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa na podstawie art. 45 ust. 2 Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Przy wykonywaniu w/w działalności jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

Posiadamy zaświadczenia o dodatkowych przeszkoleniach dla wyceny nieruchomości do celów:
bankowych (w tym banków komercyjnych i hipotecznych),
skarbowo podatkowych,
rolnych i leśnych,
nieruchomości zabytkowych,
Agencji Rolnej Skarbu Państwa,
Agencji Budowy Autostrad, itp.
Uni-Koszt S.C.

ul. Jana III Sobieskiego 5/3
40-082 Katowice

tel./fax: 32 201-18-08
tel.: 32 201-18-09
Copyright © 2010  UNI-KOSZT - All rights reserved          Projekt i wykonanie: KOSLeR
Wycena nieruchomości  |  Nadzór budowlany  |  Audyty inwestycji